(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Tô ủy quyền như sau:
Ngày 22/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 22/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 22/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum ảnh 3