(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’Gar ủy quyền như sau:
Ngày 22/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 22/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk ảnh 2