(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi Nhánh Lào Cai II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168      ĐT: 02106 266 699.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi Nhánh Lào Cai II. Số 005, đường Nguyễn Huệ, thành phố Lào Cai, Lào Cai.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

A. Tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Đông Hải.

Tài sản là Bất động sản:

1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất số BO 553476, diện tích 429,0m2 đất ở tại đô thị, do UBND thành phố Lào Cai cấp ngày 04/06/2013 cho ông Đặng Thế Lục và bà Hà Thị Bích, tại lô 04-BT6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Tiểu khu đô thị số 1, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Giá khởi điểm 22.000.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 4.400.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ.

2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BB 021 867. Diện tích 1.300,0 m2, do UBND thành phố Lào Cai cấp ngày 16/12/2011, cho Công ty TNHH Đông HảiTại số 174 , Đường Điện Biên, Phường Duyên Hải, TP Lào Cai. Công trình xây dựng trên đất, nhà ở 03 tầng tổng diện tích sử dụng 305,1 m2 cùng toàn bộ nội thất đi kèm, đưa vào sử dụng năm 2011. Giá khởi điểm là: 15.000.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 3.000.000.000đồng, phí đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ.

Tài sản là Động sản:

1. Tài sản 1: Máy đào bánh xích Komatsu đã qua sử dụng, số động cơ 6D105-96593, số khung PC220-23374, biển số đăng ký 24XA-0824, giá khởi điểm 600.000.000đồng, tiền đặt trước 120.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

2. Tài sản 2: Máy đào bánh xích Komatsu đã qua sử dụng, động cơ 6D108-12492, số khung PC300-A70828, biển số đăng ký 24XA-0615, giá khởi điểm 800.000.000đồng, tiền đặt trước 160.000.000đồng, phí đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

3. Tài sản 3: Máy đào bánh xích Komatsu đã qua sử dụng, động cơ 6D95L-62918, số khung PC220-35732, biển số đăng ký 24XA-0601, giá khởi điểm 500.000.000đồng, tiền đặt trước 100.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

4. Tài sản 4: Máy đào bánh xích Komatsu đã qua sử dụng, động cơ 21355071, số khung PC290-K30168, biển số đăng ký 24XA-0602, giá khởi điểm 500.000.000đồng, tiền đặt trước 100.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

5. Tài sản 5: Máy đào bánh xích Komatsu đã qua sử dụng, động cơ 6D95L-46515, số khung PC180-K10244, biển số đăng ký 24XA-0364, giá khởi điểm 300.000.000đồng, tiền đặt trước 60.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

6. Tài sản 6: Máy đào bánh xích Komatsu đã qua sử dụng, động cơ 59211, số khung PC120-31057, biển số đăng ký 24XA-0307, giá khởi điểm 300.000.000đồng, tiền đặt trước 60.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

7. Tài sản 7: Máy lu rung XCMG XS142J đã qua sử dụng, động cơ B10299, số khung 11002045, biển số đăng ký 24SA-0167, giá khởi điểm 500.000.000đồng, tiền đặt trước 100.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

8. Tài sản 8: Máy ủi KOMATSU D65 đã qua sử dụng, động cơ 6D125-43835, số khung D65E8-46487, biển số đăng ký 24XA-0614, giá khởi điểm 600.000.000đồng, tiền đặt trước 120.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

9. Tài sản 9: Máy nghiền đá bánh xích KOMATSU đã qua sử dụng, động cơ 6D95L-120185, số khung BR200-1440, biển số đăng ký 24XA-0819, giá khởi điểm 600.000.000đồng, tiền đặt trước 120.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

10. Tài sản 10: Xe ô tô tải tự đổ ANTHAI đã qua sử dụng, số máy E0273900416, số khung 119T000217, sản xuất 2009, tự trọng 6640kg, biển số đăng ký 24N-5991, giá khởi điểm 200.000.000đồng, tiền đặt trước 40.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

11. Tài sản 11: Xe ô tô tải tự đổ ANTHAI đã qua sử dụng, số máy E0273900426, số khung 119T000246, sản xuất 2009, tự trọng 7000kg, biển số đăng ký 24N-5992, giá khởi điểm 200.000.000đồng, tiền đặt trước 40.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

12. Tài sản 12: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy 200*69581511, số khung 492800321, sản xuất 2009, tự trọng 9.900kg, biển số đăng ký 24N-5993, giá khởi điểm 400.000.000đồng, tiền đặt trước 80.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

13. Tài sản 13: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy 020*69581531, số khung 592800313, sản xuất 2009, tự trọng 9.900kg, biển số đăng ký 24N-5994, giá khởi điểm 400.000.000đồng, tiền đặt trước 80.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

14. Tài sản 14: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy 20*87843671*, số khung 37A2801770, sản xuất 2010, tự trọng 10.200kg, biển số đăng ký 24C-003.44, giá khởi điểm 700.000.000đồng, tiền đặt trước 140.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

15. Tài sản 15: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy 20*87843651*, số khung 36A2801761, sản xuất 2010, tự trọng 10.200kg, biển số đăng ký 24C-003.47, giá khởi điểm 600.000.000đồng, tiền đặt trước 120.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

16. Tài sản 16: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy 87850744, số khung 2801603, tự trọng 14.870kg, biển số đăng ký 24N-6441, giá khởi điểm 500.000.000đồng, tiền đặt trước 100.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

17. Tài sản 17: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy L3752087850742, số khung LGAX4DD34A2801578, tự trọng 14.870kg, biển số đăng ký 24C-031.41, giá khởi điểm 600.000.000đồng, tiền đặt trước 120.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

18. Tài sản 18: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy 32D1600008*, số khung 36C002848, tự trọng 12.660kg, biển số đăng ký 24C-010.51, giá khởi điểm 400.000.000đồng, tiền đặt trước 80.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

19. Tài sản 19: Xe ô tô tải tự đổ DONGFENG đã qua sử dụng, số máy L3752087827039, số khung LGAX4DD35A2802786, tự trọng 14.670kg, biển số đăng ký 24C-016.84, giá khởi điểm 600.000.000đồng, tiền đặt trước 120.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

20. Tài sản 20: Máy lu rung, đã qua sử dụng, BKS 24SA-0148 ; Nhãn hiệu XGMA XG6142M; Mầu sơn: Vàng; Nước SX: Trung quốc. Giá khởi điểm 500.000.000, đồng tiền đặt trước 100.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

21. Tài sản 21: Xe tải tự đổ, đã qua sử dụng, BKS 24C-017.97; Nhãn hiệu : DONGFENG; Mầu sơn: Vàng; Số chỗ ngồi: 02 chỗ ngồi . Giá khởi điểm: 700.000.000 đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 140.000.000 đồng, phí hồ sơ 500.000đồng/01 hồ sơ.

22. Tài sản 22: Xe tải tự đổ, đã qua sử dụng, BKS 24C-016.73; Nhãn hiệu : DONGFENG; Mầu sơn: Vàng; Số chỗ ngồi: 02 chỗ ngồi . Giá khởi điểm: 700.000.000 đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 140.000.000 đồng, phí hồ sơ 500.000đồng/01 hồ sơ.

23. Tài sản 23: Xe tải tự đổ, đã qua sử dụng, BKS 24C-016.21; Nhãn hiệu : DONGFENG; Mầu sơn: Vàng; Số chỗ ngồi: 02 chỗ ngồi . Giá khởi điểm: 700.000.000 đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 140.000.000 đồng, phí hồ sơ 500.000đồng/01 hồ sơ.

24. Tài sản 24: Xe ô tô tải cabin kép, đã qua sử dụng, BKS 24C-004.23 ; Nhãn hiệu : MITSUBISHI; Mầusơn: Đen. Giá khởi điểm: 400.000.000 đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 80.000.000 đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000đồng/01 hồ sơ.

25. Tài sản 25: Xe tải tự đổ, đã qua sử dụng, BKS 24C-016.96; Nhãn hiệu : DONGFENG; Mầu sơn: Vàng; Số chỗ ngồi: 02 chỗ ngồi . Giá khởi điểm: 400.000.000 đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 80.000.000 đồng, phí hồ sơ 500.000đồng/01 hồ sơ.

B. Tài sản bảo đảm của Công ty CP kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Tú.

1. Tài sản 01: Quyền sử dụng đất số BE 532079 cấp ngày 15/12/2011, đứng tên Bà Nguyễn Cẩm Tú và Ông Khâu Trung Minh. Địa chỉ tài tài tại 257 Minh Khai, Phường Phố Mới, TP Lào Cai. Diện tích thế chấp 135m2 và nhà xây 05 tầng 677,5m2 đã đăng ký quyền sở hữu nhà trên đất. Giá khởi điểm 7.500.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 1.500.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ.

2. Tài sản 02: Công trình xây dựng trên đất thuê gồm nhà điều hành, ăn ca: 149,4m2 và nhà kho: 1.694,9m2. Điạ chỉ: Tại Lô F18, Đường Phùng Hưng, Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Xã Vạn Hòa, Thành Phố Lào Cai. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CĐ 135094; số vào sổ cấp GCN: CT04593 do sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 28/06/2016, cho Công ty CP kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Tú. Giá khởi điểm là: 18.000.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 3.600.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ.

3. Tài sản 03: Công trình xây dựng trên đất thuê gồm nhà kho và xưởng sơ chế: 1.675,5 m2 Điạ chỉ: Tại Lô F18, Đường Phùng Hưng, Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Xã Vạn Hòa, Thành Phố Lào Cai. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BU 623915; số vào sổ cấp GCN: CT03279 do UBND tỉnh Lào Cai cấp ngày 25/11/2014, cho Công ty CP kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Tú. Hình thức sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp (Xây dựng kho chứa hàng nông sản xuất nhập khẩu và xưởng sơ chế hàng nông sản theo dự án được duyệt); Thời hạn sử dụng đến hết ngày 28/02/2064; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.Giá khởi điểm 18.000.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 3.600.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ.

C. Tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Thương mại Bình Sơn.

1. Tài sản 01: Giấy CN QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành: BY 455942 số vào sổ cấp GCN: CS01472 Sở Tài nguyên và môi trường Tỉnh Lào Cai cấp ngày 20/04/2015, cho hộ Ông Trương Văn Bình và bà Nguyễn Thị Ngần diện tích 707,29m2, đất ở đô thị lâu dài. Tài sản trên đất là: Nhà ở biệt thự; Tổng diện tích sử dụng: 678,6 m2; Diện tích xây dựng: 226,2 m2; Kết cấu nhà: Bê tông. Giá khởi điểm là: 16.000.000.000đồng. tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 3.200.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ.

2. Tài sản 02: Giấy CN QSD đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 810715, số vào sổ cấp GCN: CT01781 do UBND tỉnh Lào Cai cấp ngày 24/01/2014. Diện tích 12.754m2, đất thuê thời hạn sử dụng tháng 10/2057. Tài sản trên đất: Nhà điều hành kiểu biệt thự 3 tầng diện tích 171,7m2, Nhà kho số 1 diện tích 1.007,8m2, nhà kho số 2 diện tích 1.241,2m2, nhà xưởng diện tích 1.547.7m2, nhà xưởng số 2 diện tích 500m2, nhà bốc dỡ nguyên liệu diện tích 176m2, nhà bảo vệ 15m2, nhà để xe 75m2, nhà xưởng gỗ làm thêm khoảng 450m2, bể nước ngầm: 50m3, nhà bếp + nhà ăn diệc tích 74m2, tường rào xung quanh + cổng cao 2,5m dài 650m , sân đường nội bộ diện tích khoảng 5.800 m2, máy móc thiết bị gồm trạm cân, bàn cân điện tử 120 tấn, trạm cấp điện, máy biến áp, 02 kho lạnh... . Giá khởi điểm là: 46.000.000.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 9.200.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá là 500.000đồng/01 hồ sơ.

D. Tài sản bảo đảm của Công ty Cổ Phần ĐT TM & Vận Tải Tiền Phong.

* Tài sản đấu giá: Xe ô tô tải có cần cẩu, đã qua sử dụng, BKS 24C – 069.88, Nhãn hiệu: CHENGLONG, Mầu: ghi trắng.

* Giá khởi điểm: 1.500.000.000 đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 300.000.000 đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

Mức giá khởi điểm các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Các loại thuế, phí và chi phí trên do bên mua tài sản chịu.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 12, 13, 14/11/2018, (Trong giờ hành chính) khách hàng liên hệ Agribank - Chi nhánh thành phố Lào Cai, số 005, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 19/11/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group hoặc Agribank - Chi nhánh Lào Cai II, số 005, đường Nguyễn Huệ, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. ĐT: 02143 830 108.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 19, 20, 21/11/2018, chuyển khoản vào tài khoản số 8802201015860, của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group mở tại Agribank – Chi nhánh Lào Cai II

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 22/11/2018, tại Công ty Đấu giá HD Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ĐT: 02106 266 699 hoặc Agribank - Chi nhánh Lào Cai II, số 005, đường Nguyễn Huệ, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. ĐT: 02143 830 108