(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Phòng Giao dịch Supe  - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Giao dịch Supe  - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ. Đ/c: PGD Supe, Khu 9, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 330 m2 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Khu 15, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Giá khởi điểm: 647.504.000 đồng. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 31/10/2018 đến ngày 19/11/2018. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 114000140906 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đền Hùng và hoàn thiện thủ tục tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h30’, ngày 22/11/2018 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179 - 0942 372 346.