(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628.

2- Bên có tài sản đấu giá: Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: 283 xe mô tô gắn máy đã qua sử dụng và 03 xe ô tô phế liệu.

- Nguồn gốc: Tài sản vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước.

- Địa chỉ tài sản: Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

- Giá khởi điểm: 85.300.000 đồng (Tám mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng)

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, vào ngày 15 và 16/11/2018 (theo giờ hành chính) tại Côngh an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 11 giờ ngày 19/11/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 8.500.000 đồng, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 11 giờ ngày 19/11/2018;tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 22/11/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai để đăng ký và biết thêm chi tiết.