(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 278,67 ha cây Cao su thanh lý (107.406 cây). Chi tiết tài sản tại Bảng tổng hợp cây Cao su thanh lý đấu giá – Tái canh đợt 1/2019 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Giá khởi điểm: 63.127.000.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu đồng).

Giá trên là giá bán trọn cả gói, giá trên chưa bao gồm các loại thuế. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có). Người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, dọn đốt cành nhánh để bàn giao lại lô cho người có tài sản. Đồng thời, người mua được tài sản đấu giá phải nộp thêm chi phí phục hồi hạ tầng vườn cây bình quân: 3.000.000 đồng/ ha trước khi nhận lô để cưa cắt. Chi phí này Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng dùng để phục hồi hạ tầng vườn cây sau khi thanh lý cao su.

* Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy chế đấu giá của Trung tâm.

Thời gian bán hồ sơ: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 19/11/2018.

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Địa điểm bán hồ sơ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương.

Thời gian xem tài sản: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 19/11/2018.

Địa điểm xem tài sản: Tại các Nông trường Cao su thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 19/11/2018.

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00, ngày 19/11/2018  đến 16 giờ 00 phút, ngày 21/11/2018 (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Trung tâm. Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 12.625.400.000 đồng (Mười hai tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

Thời điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 22/11/2018.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ lúc 09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút, ngày 22/11/2018.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, mở phiếu công khai tại cuộc đấu giá).

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.3859653.