(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Grai, địa chỉ: 277 Hùng Vương, Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: 08 xe mô tô, 01 đàn organ, 09 điện thoại di động bán thanh lý sung công quỹ nhà nước (DSTS đính kèm)

Giá khởi điểm bán đấu giá: 54.685.000 đồng (Bằng chữ : Năm mươi bốn triệu sáu trăm tám mươi lăm ngàn đồng y)..

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ;

Thời gian xem tài sản: Ngày 13/11/2018 và ngày 14/11/2018 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp tại nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/11/2018 đến 16 giờ ngày 19/11/2018 (trong giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Ngày tổ chức bán đấu giá (dự kiến): Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/11/2018.

Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.887.339./.