(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:

Xe ô tô tải, nhãn hiệu Daihatsu, biển kiểm soát: 31A-6127, số máy 0901576, số khung S92P-8700686, đăng ký lần đầu ngày 22/9/2003, Số loại HIJET JUMBO; Năm, nước sản xuất: 2003, Việt Nam.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 8
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 9
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 10
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 11
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 12
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 13
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 14
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 15
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 16
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 17
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 18
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 19
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 20
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 21
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 22
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 23
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 24
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô tải Daihatsu tại Hà Nội ảnh 25