(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:
Ngày 22/10/2021, đấu giá xe ô tô KIA tại TP.HCM ảnh 1