(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Văn phòng Huyện ủy Hòn Đất ủy quyền như sau:

1. Thanh lý tháo dỡ nhà kho lưu trữ và nhà để xe Huyện ủy Hòn Đất

Văn phòng Huyện ủy Hòn Đất

Ngày 22/10/2021, đấu giá thanh lý tháo dỡ nhà kho lưu trữ và nhà để xe tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá thanh lý tháo dỡ nhà kho lưu trữ và nhà để xe tại tỉnh Kiên Giang ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá thanh lý tháo dỡ nhà kho lưu trữ và nhà để xe tại tỉnh Kiên Giang ảnh 3
Ngày 22/10/2021, đấu giá thanh lý tháo dỡ nhà kho lưu trữ và nhà để xe tại tỉnh Kiên Giang ảnh 4
Ngày 22/10/2021, đấu giá thanh lý tháo dỡ nhà kho lưu trữ và nhà để xe tại tỉnh Kiên Giang ảnh 5