(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thửa số 71 tờ bản đồ số 20, Một phần Quyền sử đất thửa số 46 tờ bản đồ số 20 và Toàn bộ công trình xây trên đất là căn nhà 02 tầng, 01 tum, có tổng diện tích 246,5m2, nhà ở loại I, sân bê tông, xây dựng năm 2014 tại địa chỉ Phố Điềm He II, xã Văn An (nay là xã Điềm He), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Tài sản kê biên để thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ảnh 6