(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 795483 tại làng Jút 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai.

Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2