(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do UBND huyện Yên Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 25 lô đất ở tại xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích Từ 125,0 m2 - đến 390,0 m2/01 lô đất; Giá khởi điểm: Từ 337.500.000 đồng/01 lô - đến 975.000.000 đồng/01 lô; Tiền đặt trước: Từ 65.000.000 đồng - đến 195.000.000 đồng /01 hồ sơ.

UBND huyện Yên Định

Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5