(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do UBND thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (TMD) khu đất trụ sở Trung tâm truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ).

UBND thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.426,6 m2 đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.426,6 m2 đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.426,6 m2 đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 3
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.426,6 m2 đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 4
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 1.426,6 m2 đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ảnh 5