(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Viện Chăn nuôi ủy quyền như sau:

Nhà kho, nhà để xe ô tô cho thuê, thông tin như sau: - Diện tích nhà kho: 1.700 m2; - Diện tích nhà để xe ô tô: 150 m2; - Thời hạn thuê: 36 tháng.

Viện Chăn nuôi

Ngày 22/10/2021, đấu giá Nhà kho, nhà để xe ô tô cho thuê tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá Nhà kho, nhà để xe ô tô cho thuê tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá Nhà kho, nhà để xe ô tô cho thuê tại Hà Nội ảnh 3