(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam ủy quyền như sau:
Ngày 22/10/2021, đấu giá máy xới đất tại tỉnh Hà Giang ảnh 1