(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Trung tâm Cung ứng vật tư – Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam – Viễn thông TP.Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:
Ngày 22/10/2021, đấu giá lô vật tư, công cụ, dụng cụ tại TP.HCM ảnh 1