(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:

Tài sản tịch thu do vi phạm hành chính của Cục Quản lý trị trường tỉnh Hà Giang (Lô máy may và Lô máy cắt, khoan, bơm nước, mô tơ, máy bào, máy rửa xe)

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang

Ngày 22/10/2021, đấu giá lô tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá lô tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá lô tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Hà Giang ảnh 3
Ngày 22/10/2021, đấu giá lô tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Hà Giang ảnh 4