(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát ủy quyền như sau:

- Tài sản thanh lý lô gỗ khai thác tận thu cây ngã đổ rừng tự nhiên, gồm: khối lượng gỗ: 347,672m3 và khối lượng củi: 100,611m3 tại Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát Tây Ninh. - Giá khởi điểm: 1.163.939.000 đồng. Tiền đặt trước: 175.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng. - Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. - Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề (nếu có). - Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 19/10/2021 (thứ ba). - Tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 22/10/2021 (thứ sáu). - Xem tài sản trực tiếp 02 ngày làm việc: 14&15/10/2021, tại nơi có tài sản. - Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát

Ngày 22/10/2021, đấu giá lô gỗ khai thác tận thu tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá lô gỗ khai thác tận thu tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá lô gỗ khai thác tận thu tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3