(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá cho thuê diện tích mặt bằng Hội trường tầng 1 và phòng khám bệnh tại Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình vào ngày 22/10/2021 như sau:

Cho thuê diện tích mặt bằng Hội trường tầng 1 và phòng khám bệnh tại Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình

Ngày 22/10/2021, đấu giá cho thuê diện tích mặt bằng tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá cho thuê diện tích mặt bằng tại tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá cho thuê diện tích mặt bằng tại tỉnh Quảng Bình ảnh 3