(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/10/2021 do Văn phòng Kiểm toán nhà nước ủy quyền như sau:

Xe ô tô đã qua sử dụng

Văn phòng Kiểm toán nhà nước

Ngày 22/10/2021, đấu giá 2 xe ô tô đã sử dụng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá 2 xe ô tô đã sử dụng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá 2 xe ô tô đã sử dụng tại Hà Nội ảnh 3