(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tràng Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 123, tờ bản đồ 102 tại Thôn Cốc Mười (Tàng Chang cũ), xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và Quyền sử dụng đất thửa đất số 278, tờ bản đồ 88, tại Thôn Kéo Quân, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 02 Tài sản có quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn

Ngày 22/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 22/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 22/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 22/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ảnh 6
Ngày 22/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ảnh 7
Ngày 22/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ảnh 8