(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:

Máy xới đất không có lồng bừa và đầu máy xới đất

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang

Ngày 22/10/2021, đấu giá 17 máy xới đất tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá 17 máy xới đất tại tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá 17 máy xới đất tại tỉnh Hà Giang ảnh 3
Ngày 22/10/2021, đấu giá 17 máy xới đất tại tỉnh Hà Giang ảnh 4