(BĐT) - Công ty Xây dựng 384 thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 như sau:
Ngày 22/10/2021, đấu giá 1 lô thiết bị thanh lý đợt 1 năm 2021 tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1