(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Văn phòng I tại Hà Nội - Bộ kế hoạch và đầu tư ủy quyền như sau:

03 xe ô tô

Văn phòng I tại Hà Nội - Bộ kế hoạch và đầu tư

Ngày 22/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 3