(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 như sau:

Tên tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô BKS 31A-5435 nhãn hiệu MITSUBISHI, số loại JOLIE, số máy 4G63VZ00610, số khung WRLA00VB2W11000190, năm sản xuất 2001 tại Việt Nam;

Tài sản của: Viện Vật lý được phép bán thanh lý.

Giá khởi điểm: 36.760.000 đồng (Không bao gồm thuế GTGT)

(Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng. (Bốn triệu đồng)

Hình thức và phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 08/10/2020 đến 16h00 ngày 20/10/2020.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: từ 08h00 ngày 08/10/2020 đến 16h00 ngày 20/10/2020 tại Văn phòng Công ty ĐGHD Phương Đông (Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Cách thức đăng ký: khách hàng tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty ĐGHD Phương Đông (Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)

Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 15/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (giờ hành chính).

Tại số 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Khách hàng đăng ký đấu giá nộp tiền đặt trước: Ngày 20/10/2020 (Trước 16h00)

Tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông (Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (dự kiến): 09 giờ 30 phút ngày 22/10/2020

Tại Công Ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông

Địa chỉ: Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Phương Đông

Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 024.39999335

Thông tin xin liên hệ:

Công ty ĐGHD Phương Đông - Số 34, Ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội / Điện thoại: 024.39999335

Viện Vật lý - Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.