(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 395/HĐ-PTQĐDVTNMT ngày 25/9/2020 được ký kết giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường và Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam về việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất được tổ chức đấu giá theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất và trụ sở Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh trước đây tọa lạc tại phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Quyền sử dụng đất thửa số 197, 198, tờ bản đồ số 13, diện tích 726,6m2.

- Tài sản trên đất:

+ Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc thửa 197, tờ bản đồ số 13): Diện tích xây dựng 352,45m2, Diện tích sàn sử dụng: 1.409,78m2, tỷ lệ chất lượng còn lại 48,96%.

+ Trụ sở đảng ủy khối doanh nghiệp (thuộc thửa 198, tờ bản đồ số 13): Diện tích xây dựng 108,82m2, Diện tích sàn sử dụng: 236,535m2 và 30m2 nhà để xe, tỷ lệ chất lượng còn lại 66,91%.

- Tổng giá khởi điểm: 26.253.679.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi chín ngàn đồng)

+ Giá khởi điểm của tài sản trên đất: 5.210.616.000 đồng.

+ Giá khởi điểm của của quyền sử dụng đất: 21.043.063.000 đồng.

- Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản bán đấu giá ngày 15/10/2020 và ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên hệ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường để được hướng dẫn (Số 137, Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá cho đến 16 giờ 30 phút ngày 17/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 2.625.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/10/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/10/2020 (trừ ngày nghỉ).

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam, tài khoản số 070105589891, tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Long An, Phòng giao dịch Thủ Thừa.

- Bước giá chênh lệch tối thiểu là: 300.000.000 đồng/lần trả giá.

5. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều kiện được tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ điều kiện như sau: Cam kết trong phiếu tham giá đấu giá sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi mua được tài sản bán đấu giá.

+ Đối với cá nhân: Cá nhân trong cùng một hộ gia đình chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá.

+ Đối với tổ chức: Cùng một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng Công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá.

+ Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 17/10/2020 (trong giờ hành chính – trừ ngày nghỉ).

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 20/10/2020 khi nộp phiếu trả giá người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

* Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

+ Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao hộ khẩu.

- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

+ Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

- Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (trường hợp ủy quyền).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 22/10/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại hội trường UBND phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

8. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá. Vòng 01 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng 02 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu xin liên hệ tại: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, QL1, KP Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An). điện thoại số 0966607744, 0397766794./.