(BĐT) - Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do UBND thành phố Hạ Long ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng khu đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án: Khách sạn 5 sao tại tổ 2, khu 2, phường Bãi Cháy; Quyền sử dụng khu đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long; Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu dân cư phường Đại Yên, phố Hạ Long; Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án: Nhóm nhà ở liên kế và trụ sở Văn phòng, dịch vụ thương mại khu 4B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long; Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Nhóm nhà ở tại khu 2 phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long; Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh tổ chức đấu giá Quyền sử dụng khu đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án Khách sạn 5 sao tại tổ 2, khu 2, phường Bãi Cháy; Quyền sử dụng khu đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long; Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu dân cư phường Đại Yên, phố Hạ Long; Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án: Nhóm nhà ở liên kế và trụ sở Văn phòng, dịch vụ thương mại khu 4B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long; Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Nhóm nhà ở tại khu 2 phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long; Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (đấu giá riêng lẻ từng dự án) chi tiết như sau:

I. Thông tin các khu đất đấu giá:

A. Quyền sử dụng khu đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án Khách sạn 5 sao tại tổ 2, khu 2, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1. Loại đất: Đất thương mại, dịch vụ.

2. Vị trí: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Phía Bắc giáp đường quy hoạch và Khách sạn Tiên Long;

- Phía Nam, phía Đông và phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng

3. Diện tích khu đất đấu giá theo Quy hoạch được duyệt: 13.421,55 m2, gồm:

- Đất xây dựng công trình 4.327,58 m2.

- Đất sân đường nội bộ và hành lang hạ tầng kỹ thuật 5.250,17m2.

- Đất cây xanh 3.843,80 m2.

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Không có.

5. Nguồn gốc đất: Đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long quản lý (Theo Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

6. Tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá: Giá trị còn lại của tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất của doanh nghiệp bị thu hồi đất (Công ty TNHH Hạ Long Xanh).

7. Mục đích sử dụng đất: Xây dựng khách sạn.

8. Hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất:

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất) thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

II. Quy mô, chi phí đầu tư và thời gian thực hiện dự án:

1. Quy mô đầu tư: Theo Quyết định số 9859/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND thành phố Hạ Long V/v phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (kèm theo phương án thiết kế kiến trúc) Khách sạn 5 sao tại tổ 2, khu 2 phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long; Quyết định số 11037/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hạ Long “V/v bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 9859/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND thành phố Hạ Long “V/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (kèm theo phương án kiến trúc) Khách sạn 5 sao tại tổ 2 khu 2 phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long”;

2. Chi phí đầu tư:

- Dự kiến tổng mức đầu tư thực hiện dự án (TMĐT): 651 tỷ đồng

- Chi phí xây dựng của dự án được tính toán trên Suất vốn đầu tư năm 2018 của Bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020: (1). Trường hợp các khoản chi phí thực tế này được cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra kết luận thấp hơn chi phí sử dụng để tính toán trong phương án xây dựng giá đất, làm tăng giá trị quyền sử dụng đất thì nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm nộp phần chênh lệch vào ngân sách nhà nước; (2). Trường hợp, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra kết luận cao hơn chi phí sử dụng tính toán trong phương án xây dựng giá đất thì nhà đầu tư trúng đấu giá tự cân đối.

B. Quyền sử dụng khu đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án: Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long:

1. Loại đất: Đất thương mại, dịch vụ.

2. Vị trí: Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Phía Bắc giáp khu dân cư và đường nối ra đường An Tiêm (QL279 cũ)

- Phía Nam giáp khu dân cư

- Phía Tây giáp đất đồi và khu dân cư

- Phía Đông giáp ranh giới Trường Cao Đẳng giao thông Cơ điện Quảng Ninh và khu dân cư

3. Diện tích khu đất đấu giá theo Quy hoạch được duyệt: 30.658,5 m2, gồm:

3.1. Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 29.851,3 m2

- Đất xây dựng công trình: 2.212,2 m2

- Đất sân, bãi đỗ xe, đường nội bộ: 22.258,1 m2

- Đất cây xanh, cảnh quan: 5.381m2

3.2. Đất kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật chung: 807,2m2

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Không có.

5. Nguồn gốc đất:

- Phần diện tích đất do Nhà nước quản lý (không phải GPMB) là: 18.012,5 m2.

- Phần diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng: 12.646,0 m2.

6. Tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh chủ trì xác định giá trị tài sản còn lại trên đất được hoàn trả khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài Chính.

7. Mục đích sử dụng đất: Xây dựng Trung tâm đăng kiểm giao thông giới đường bộ.

8. Hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất:

8.1. Đối với diện tích xây dựng Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Đối với diện tích đất 17.205,3 m2: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất) thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đối với diện tích đất 12.646,0m2: Người trúng đấu giá phần đất sạch (17.204,4m2) được thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 73 Luật đất đai năm 2013 trình cấp có thẩm định, xem xét, phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất và diều chỉnh lại quyền sử dụng đất theo quy định tại mục 34, điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ để thực hiện toàn bộ dự án theo quy hoạch được duyệt.

- Đối với diện tích kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật 807,2m2: Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành dự án theo quy hoạch được duyệt bàn giao cho UBND thành phố Hạ Long để quản lý.

II. Hạ tầng kỹ thuật khu đất:

1. Hạ tầng kỹ thuật: Theo Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND thành phố Hạ Long V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long và Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND thành phố Hạ Long “V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ tổng mặt bằng hạng mục công trình nhà xưởng sửa chữa thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long”.

2. Chi phí đầu tư:

- Dự kiến tổng mức đầu tư thực hiện dự án (TMĐT): 35 tỷ đồng.

- Trường hợp chi phí thiết kế bản vẽ thi công, dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định mà cao hơn số liệu đã sử dụng tính toán trong phương án xây dựng giá đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì người trúng đấu giá tự cân đối.

- Trường hợp chi phí thiết kế bản vẽ thi công, dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định mà thấp hơn số liệu đã sử dụng tính toán trong phương án xây dựng giá đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì người trúng đấu giá phải nộp bổ sung ngay phần chênh lệch này vào ngân sách Nhà nước.

C. Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu dân cư phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh:

1. Loại đất: Đất ở.

2. Vị trí: phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

+ Phía Đông Bắc: giáp khu dân cư hiện trạng.

+ Phía Đông Nam: giáp khu dân cư hiện trạng và hành lang đường sắt.

+ Phía Tây Bắc: giáp quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Tiểu dự án đường sắt Phả Lại - Hạ Long.

+ Phía Tây Nam: giáp hành lang an toàn đường sắt.

3. Diện tích khu đất đấu giá theo Quy hoạch được duyệt: 11.415,6 m2, gồm:

- Đất xây dựng nhà ở: 4.998,3 m2.

- Đất cây xanh: 255,6m2.

- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác: 6.161,7 m2.

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất gồm: Đảm bảo.

5. Nguồn gốc đất: Đất do UBND thành phố Hạ Long quản lý.

6. Tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá: Không có.

7. Mục đích sử dụng đất: Là khu dân cư mới đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.

8. Hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đối với diện tích đất xây dựng nhà ở 4.998,3 m2: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đối với đất cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật 6.417,3 m2: Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành dự án theo quy hoạch được duyệt bàn giao cho UBND thành phố Hạ Long để quản lý.

II. Quy mô, thời gian thực hiện dự án:

1. Quy mô:

+ Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc,…); đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và bàn giao lại cho UBND thành phố Hạ Long quản lý sau khi xây dựng hoàn thành.

+ Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 29 căn nhà liên kế cao 05 tầng, diện tích xây dựng 2.430m2; tổng diện tích sàn khoảng 12.150m2.

2. Tổng mức đầu tư dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giá trị còn lại của tài sản trên đất của dự án):

- Dự kiến tổng mức đầu tư thực hiện dự án (TMĐT): 94 tỷ đồng (Theo Quyết định phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư số 1939/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

- Chi phí xây dựng của dự án được tính toán trên Suất vốn đầu tư năm 2018 của Bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020: (1). Trường hợp các khoản chi phí thực tế này được cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra kết luận thấp hơn chi phí sử dụng để tính toán trong phương án xây dựng giá đất, làm tăng giá trị quyền sử dụng đất thì nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm nộp phần chênh lệch vào ngân sách nhà nước; (2). Trường hợp, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra kết luận cao hơn chi phí sử dụng tính toán trong phương án xây dựng giá đất thì nhà đầu tư trúng đấu giá tự cân đối.

3. Thời gian thực hiện dự án:

Thời gian xây dựng: 24 tháng kể từ ngày được giao đất.

D. Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án: Khu nhà ở liên kế và Trụ sở Văn phòng, dịch vụ thương mại tại khu 4B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1. Loại đất: Đất ở và đất thương mại dịch vụ.

2. Vị trí: phường Cao Xanh.

- Phía Đông Nam giáp đường tỉnh lộ 337 (đường Trần Phú).

- Phía Tây Bắc giáp ô Chung cư Sở thể dục thể thao.

- Phía Tây Nam giáp khu dân cư hiện trạng.

- Phía Đông Bắc giáp cửa hàng xăng dầu hiện trạng.

3. Diện tích khu đất đấu giá theo Quy hoạch được duyệt: 12.139,5 m2, gồm:

- Đất xây dựng nhà ở liên kế: 5.117m2.

- Đất trụ sở Văn phòng làm việc: 390m2.

- Đất dịch vụ thương mại: 436,3m2.

- Đất cây xanh công cộng: 274m2.

- Đất giao thông hạ tầng kỹ thuật khác: 5.922,2 m2.

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất gồm: Đảm bảo.

5. Nguồn gốc đất đấu giá: Đất do UBND thành phố Hạ Long quản lý.

6. Tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá: Không có.

7. Mục đích sử dụng đất: Là nhóm nhà ở và công trình trụ sở Văn phòng, dịch vụ thương mại với hệ thống hạt tầng kỹ thuật đồng bộ.

8. Hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đối với diện tích đất xây dựng nhà ở 5.117m2: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đối với đất Văn phòng làm việc và thương mại dịch vụ (390m2+ 436,3m2 = 826,3m2): Nhà nước cho thuê đất 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đối với đất cây xanh công cộng và giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 6.196,2 m2: Giao đất không thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng, sau khi đầu tư xong bàn giao cho UBND thành phố Hạ Long để quản lý.

II. Quy mô, thời gian thực hiện dự án:

1. Quy mô:

+ Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc,…); đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và bàn giao lại cho UBND thành phố Hạ Long quản lý sau khi xây dựng hoàn thành.

+ Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 74 căn nhà liên kế cao 05 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 22.777m2.

+ Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Văn phòng làm việc cao 05 tầng + tum, tổng diện tích sàn khoảng 1.650m2.

+ Đầu tư xây dựng công trình dịch vụ thương mại cao 05 tầng + tum, tổng diện tích sàn khoảng 1.734m2.

2. Tổng mức đầu tư dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giá trị còn lại của tài sản trên đất của dự án):

- Dự kiến tổng mức đầu tư thực hiện dự án (TMĐT): 136 tỷ đồng (Theo Quyết định phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư số 1742/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

- Chi phí xây dựng của dự án được tính toán trên Suất vốn đầu tư năm 2018 của Bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020: (1). Trường hợp các khoản chi phí thực tế này được cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra kết luận thấp hơn chi phí sử dụng để tính toán trong phương án xây dựng giá đất, làm tăng giá trị quyền sử dụng đất thì nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm nộp phần chênh lệch vào ngân sách nhà nước; (2). Trường hợp, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra kết luận cao hơn chi phí sử dụng tính toán trong phương án xây dựng giá đất thì nhà đầu tư trúng đấu giá tự cân đối.

3. Thời gian thực hiện dự án: Thời gian xây dựng: Từ năm 2020 đến hết năm 2022.

E. Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Nhóm nhà ở tại khu 2 phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long

1. Loại đất: Đất ở.

2. Vị trí: phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long.

+ Phía Bắc: giáp đường vào khu dân cư hiện trạng.

+ Phía Đông, phía Tây, phía Nam: giáp khu dân cư hiện trạng.

3. Diện tích khu đất đấu giá theo Quy hoạch được duyệt: 4.894,1m2, gồm:

- Đất ở: 2.850,1m2.

+Đất cây xanh: 228,50m2.

+ Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 1.720,5m2.

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất gồm: Đảm bảo.

5. Nguồn gốc đất: Đất do UBND thành phố Hạ Long quản lý.

6. Tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá: Không có.

7. Mục đích sử dụng đất: Là khu dân cư mới đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.

8. Hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đối với diện tích đất xây dựng nhà ở 2.850,1m2: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Sau khi đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai; Nhà đầu tư sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 30 ô đất để xây dựng nhà ở theo quy hoạch và thiết kế được duyệt.

- Đối với đất cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành dự án theo quy hoạch được duyệt bàn giao cho UBND thành phố Hạ Long để quản lý.

II. Quy mô, thời gian thực hiện dự án:

1. Quy mô:

+ Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật (san nền, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc,…) theo quy hoạch đã được UBND thành phố Hạ Long phê duyệt tại Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 với tổng diện tích là 4.894,1m2; đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

+ Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 30 căn nhà liên kế có tổng diện tích sàn khoảng 11.845m2.

2. Tổng mức đầu tư dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giá trị còn lại của tài sản trên đất của dự án):

- Dự kiến tổng mức đầu tư thực hiện dự án (TMĐT): 49 tỷ đồng.

- Chi phí xây dựng của dự án được tính toán trên Suất vốn đầu tư năm 2018 của Bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020: (1). Trường hợp các khoản chi phí thực tế này được cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra kết luận thấp hơn chi phí sử dụng để tính toán trong phương án xây dựng giá đất, làm tăng giá trị quyền sử dụng đất thì nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm nộp phần chênh lệch vào ngân sách nhà nước; (2). Trường hợp, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra kết luận cao hơn chi phí sử dụng tính toán trong phương án xây dựng giá đất thì nhà đầu tư trúng đấu giá tự cân đối.

3. Thời gian thực hiện dự án:

Thời gian xây dựng: 36 tháng kể từ ngày được giao đất.

F. Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án: Khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

1. Loại đất: Đất ở và đất thương mại dịch vụ.

2. Vị trí: phường Hà Phong.

- Phía Nam giáp đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và khu “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dân cư dịch vụ thương mại Hà Phong, thành phố Hạ Long’’.

- Phía Bắc giáp suối Lộ Phong.

- Phía Đông giáp suối Lộ Phong và khu “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dân cư dịch vụ thương mại Hà Phong, thành phố Hạ Long’’.

- Phía Tây giáp khu TĐC và tự xây phường Hà Phong và đường dân cư hiện trạng.

3. Diện tích khu đất đấu giá theo Quy hoạch được duyệt: 126.564,4m2, gồm:

- Đất ở: 45.702,2m2.

- Đất cây xanh - mặt nước: 33.892,4m2.

- Đất thương mại dịch vụ: 3.513,1m2.

- Đất giao thông, bãi đỗ xe: 43.051,8m2.

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 405m2.

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất gồm: Đảm bảo.

5. Nguồn gốc đất: Đất do UBND thành phố Hạ Long quản lý.

6. Tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá: Không có.

7. Mục đích sử dụng đất: Xây dựng khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ, nhà ở đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.

8. Hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đối với diện tích đất xây dựng nhà ở 36.479,6m2 (trừ đất nhà ở xã hội): Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đối với diện tích đất nhà ở xã hội 9.222,6m2: Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành dự án theo quy hoạch được duyệt bàn giao cho UBND thành phố Hạ Long để quản lý.

- Đối với đất thương mại dịch vụ 3.513,1m2: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đối với đất cây xanh, mặt nước, giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 77.349,2m2: Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành dự án theo quy hoạch được duyệt bàn giao cho UBND thành phố Hạ Long để quản lý.

II. Quy mô, thời gian thực hiện dự án:

1. Quy mô:

- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với diện tích 126.564,4 m2, trong đó: Phần diện tích HTKT dự án Khu tái định cư Khe Cá, phường Hà Phong do Công ty cổ phần than Núi Béo đã đầu tư: 66.048,7m2 (nhà đầu tư được lựa chọn tận dụng lại phần HTKT này, không được tính khấu trừ vào tiền sử dụng đất trong phương án giá khởi điểm đấu giá); phần diện tích còn lại chưa có HTKT: 60.515,7m2.

- Đầu tư xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà liền kế và liền kề loại 1 với như sau: (1) 236 ô nhà liền kế: Với tổng diện tích đất 23.484,3 m2, tổng diện tích sàn khoảng 86.551,4 m2; (2) 107 ô nhà liền kế loại 1: Với tổng diện tích đất 8.653,5 m2, tổng diện tích sàn khoảng 34.579,4 m2; (3) 26 nhà ở biệt thự song lập: Với tổng diện tích đất 4.341,8 m2, tổng diện tích sàn khoảng 7.522,2 m2.

- Xây dựng và hoàn thiện công trình Khu thương mại dịch vụ du lịch: Với tổng diện tích đất 3.513,1 m2.

2. Tổng mức đầu tư dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giá trị còn lại của tài sản trên đất của dự án):

- Dự kiến tổng mức đầu tư thực hiện dự án (TMĐT): 755 tỷ đồng (Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 5296/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

- Chi phí xây dựng của dự án được tính toán trên Suất vốn đầu tư năm 2018 của Bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020: (1). Trường hợp các khoản chi phí thực tế này được cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra kết luận thấp hơn chi phí sử dụng để tính toán trong phương án xây dựng giá đất, làm tăng giá trị quyền sử dụng đất thì nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm nộp phần chênh lệch vào ngân sách nhà nước; (2). Trường hợp, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra kết luận cao hơn chi phí sử dụng tính toán trong phương án xây dựng giá đất thì nhà đầu tư trúng đấu giá tự cân đối.

3. Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian xây dựng: Từ năm 2019 đến hết năm 2022.

- Thời gian kinh doanh: Năm 2023-2024.

II. Diện tích; Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; (chi tiết có bảng kê kèm theo).

III. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long. Địa chỉ: Số 2, phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

IV. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thẩm định điều kiện đối với người tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức công bố giá (Trong giờ hành chính từ 8h00 đến 16h00 các ngày làm việc trong tuần):

1. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá:

- Thời gian: Từ 09h00’ngày 28/9/2020 đến 10h00’ ngày 19/10/2020.

- Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản (sáng từ 8h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h):

- Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 13/10/2020 tại các ô đất đấu giá thuộc: Phường Hà Phong, Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 15/10/2020 tại các ô đất đấu giá thuộc: Phường Bãi Cháy, Hà Khẩu, Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh..

3. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 19/10/2020; 20/10/2020 đến 11h30 ngày 21/10/2020 vào số tài khoản: 44010003838368 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh của Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh.

+ Nội dung nộp tiền đặt trước như sau: (Tên tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá ô đất/khu đất….

Ví dụ: (Tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá ô đất/khu đất…...

4. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Từ 09h30’ ngày 22/10/2020 tại hội trường Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

V. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Thuộc đối tượng được cho thuê đất theo quy định tại điều 55, 56 của Luật đất đai năm 2013.

- Mỗi tổ chức chỉ một đơn vị tham gia đấu giá; Trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

2. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

2.1 Điều kiện tham gia đấu giá:

a. Bảo đảm đủ các điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư.

- Người tham gia đấu giá có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án theo quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ;

+ Đối với doanh nghiệp đã hoạt động trên 1 năm: Vốn chủ sở hữu được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 của nhà đầu tư được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán hoặc có kết quả kiểm tra của cơ quan thuế; Báo cáo tài chính phải đầy đủ và đúng theo quy định. Trường hợp tại cùng một thời điểm, nhà đầu tư tham gia nhiều dự án và các khoản đầu tư dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư phải lập danh mục dự án và các khoản đầu tư dài hạn khác. Đồng thời vốn chủ sở hữu phải đáp ứng cho tất cả các dự án nhà đầu tư đang thực hiện.

+ Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập (chưa đủ 01 năm), vốn chủ sở hữu được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán tại thời điểm gần nhất.

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng (Văn bản cam kết của ngân hàng, tổ chức tài chính… cho vay để đầu tư dự án, yêu cầu phải kèm theo các tài liệu chứng minh thẩm quyền phát hành cam kết cung cấp tín dụng của người ký (đối với các chi nhánh ngân hàng cần được ý kiến chấp thuận của Hội sở chính trước khi cung cấp tín dụng hoặc phải có cam kết đủ thẩm quyền cung cấp tín dụng cho dự án theo ủy quyền của Hội sở chính)). Số tiền cam kết cho vay ít nhất phải bằng tổng mức đầu tư của dự án và số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp trừ đi số vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư tham gia đấu giá tại dự án”.

b. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (Trên cơ sở sao lục, lấy thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường).

c. Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

d. Có đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu đơn do tổ chức đấu giá tài sản phát hành) kèm theo mẫu số 01, 02, 03 bản kế hoạch phương án đấu giá và hồ sơ chứng minh thuộc đối tượng thuộc mục 1,2 phần III của kế hoạch, phương án đấu giá được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định đủ điều kiện; Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất (Theo mẫu số 03b ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT), được Sở Tài Nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Ninh thẩm định.

e. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, xây dựng theo đúng quy hoạch, thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động:

+ Đối với quyền sử dụng khu đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án: Khách sạn 5 sao tại tổ 2, khu 2, phường Bãi Cháy: trong thời gian 36 tháng kể từ thời điểm được giao đất để thực hiện dự án.

+ Đối với quyền sử dụng khu đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long: trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm được giao đất để thực hiện dự án.

+ Đối với quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu dân cư phường Đại Yên, thành phố Hạ Long: trong vòng 24 tháng kể từ ngày được giao đất.

+ Đối với quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án: Nhóm nhà ở liên kế và trụ sở Văn phòng, dịch vụ thương mại khu 4B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long: trong năm 2022

+ Đối với quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Nhóm nhà ở tại khu 2 phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long: trong vòng 36 tháng kể từ ngày được giao đất.

+ Đối với quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long: trong năm 2024.

f. Cam kết nộp tiền trúng đấu giá đầy đủ, đúng hạn; Trường hợp thay đổi quy mô, thiết kế, quy hoạch dẫn đến phát sinh nghĩa vụ tài chính thì phải cam kết nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với Ngân sách Nhà nước. Cam kết thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, thiết kế xây dựng các bước và bảo vệ môi trường theo quy định.

g. Cam kết nếu trúng đấu giá, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, người trúng đấu giá không được chuyển nhượng dự án do mình thực hiện. Người trúng đấu giá có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án sau khi dự án hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng. Trong mọi trường hợp, người nhận chuyển nhượng dự án phải thừa kế toàn bộ nghĩa vụ còn lại của người trúng đấu giá đã cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

h. Đã nộp đủ tiền mua hồ sơ, khoản tiền đặt trước theo quy định.

i. Cam kết thực hiện theo đúng quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại:

+ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh đối với quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu dân cư phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

+ Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 đối với quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án: Nhóm nhà ở liên kế và trụ sở Văn phòng, dịch vụ thương mại khu 4B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long.

+ Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 đối với quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Nhóm nhà ở tại khu 2 phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long.

+ Quyết định số 5296/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 đối với quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long.

j. Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp;

k. Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định (nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh, số tài khoản 44010003838368 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh.

2.2. Cách thức tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản, quy định khác của pháp luật có liên quan và đáp ứng về điều kiện khi tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Lưu ý: - Công ty không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không đủ điều kiện.

- Chỉ những người mua hồ sơ đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định, có thông báo đủ điều kiện tham gia đấu giá của hội đồng thẩm định điều kiện đối với người tham gia đấu giá mới được công nhận là đủ điều kiện đấu giá.

VI. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người mua hồ sơ tham gia đấu giá được nhận một bộ hồ sơ đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh phát hành để đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch, Quyết định đấu giá và bản đồ quy hoạch.

+ Quyết định phê duyệt phương án và Kế hoạch phương án đấu giá;

+ Thông báo đấu giá; Quy chế đấu giá;

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Mẫu văn bản cam kết;

+ Phiếu trả giá; Phiếu thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá;

+ Đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước (trong trường hợp không trúng đấu giá);

+ 01 phong bì bảo mật (có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh) để khách hàng đựng phiếu trả giá;

VII. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.