(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau:
Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ảnh 1
Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ảnh 2
Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ảnh 3
Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ảnh 4
Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ảnh 5
Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ảnh 6