(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do NCB ủy quyền như sau:
Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và máy móc thiết bị tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1