(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản lần 6 vào ngày 22/10/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá:

- Về bất động sản: Là toàn bộ tài sản, công trình kiến trúc gắn liền với đất thuê trả tiền hằng năm (gồm 21 hạng mục công trình), khu đất nằm trong phạm vi hàng rào có diện tích 136.758,5 m2 của Công ty TNHH Một thành viên ô tô Vinaxuki Thanh Hóa (tại Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Vinaxuki Thanh Hóa) tại thửa đất số 1153 tờ số 9 bản đồ địa chính xã Đại Lộc năm 2001; thửa đất số 6, số 7 tờ số 15 bản đồ địa chính xã Triệu Lộc năm 2001, địa chỉ: Cụm công nghiệp Song Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

- Về động sản: Các loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô và các loại máy công trình phục vụ hoạt động xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô (gồm 29 loại máy móc, thiết bị).

(Kèm theo Phụ lục chi tiết về danh sách tài sản đấu giá).

* Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 17/02/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc về việc kê biên, xử lý tài sản.

3.1. Giá khởi điểm, Bước giá:

- Giá khởi điểm: Toàn bộ tài sản bán đấu giá nêu trên (Động sản và bất động sản) có giá khởi điểm là: 30.748.301.120 đồng (Ba mươi tỷ bảy trăm bốn mươi tám triệu ba trăm linh một nghìn một trăm hai mươi đồng).

Đơn giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến giao dịch chuyển nhượng tài sản theo quy định. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản trên theo quy định.

- Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu bổ sung. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại buổi công bố giá. Bước giá quy định là 0,5% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó.

3.2. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 6.000.000.000 đồng/01 hồ sơ (Sáu tỷ đồng trên một bộ hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá. Đối với hộ gia đình và cá nhân sau khi trúng đấu giá phải đáp ứng đủ điều kiện để được nhà nước cho thuê đất theo quy định.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty đấu giá Năm Châu phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định nêu trên.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ vào phong bì có chữ ký của người tham gia đấu giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng, nộp tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ:

- Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 06/10/2020 đến hết ngày 19/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Cụm công nghiệp Song Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

- Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản bán đấu giá và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo bán đấu giá công khai tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục THADS huyện Hậu Lộc, trụ sở UBND xã Đại Lộc và UBND xã Triệu Lộc.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 06/10/2020 đến hết ngày 19/10/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/10/2020 đến hết ngày 21/10/2020 và ngày (giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [ Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thi hành án huyện Hậu Lộc của Công ty TNHH Một thành viên ô tô Vinaxuki Thanh Hóa.

6.4. Thời gian buổi công bố giá: Bắt đầu 14h30 ngày 22/10/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0378836613.

PHỤ LỤC SỐ 01

BẢNG KÊ CHI TIẾT MÁY MÓC THIẾT BỊ BÁN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo bán đấu giá số: 1100/TB-NC ngày 30/9/2020)

Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất, công trình kiến trúc và máy móc tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất, công trình kiến trúc và máy móc tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất, công trình kiến trúc và máy móc tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất, công trình kiến trúc và máy móc tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4

PHỤ LỤC SỐ 02

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BÁN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo bán đấu giá số: 1100/TB-NC ngày 30/9/2020)

Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất, công trình kiến trúc và máy móc tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất, công trình kiến trúc và máy móc tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 22/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất, công trình kiến trúc và máy móc tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7