(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do Cục dự trữ nhà nước Khu vực Bình Trị Thiên ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá là: Gạo dự trữ Quốc gia nhập kho năm 2019.

Thực hiện Hợp đồng đấu giá tài sản số 60/CDTBTT - HĐDVĐG giao kết ngày 02 tháng 10 năm 2020, ký giữa Cục dự trữ nhà nước Khu vực Bình Trị Thiên và Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu.

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo đấu giá Tài sản đấu giá là: Gạo dự trữ Quốc gia nhập kho năm 2019.

Bên có tài sản đấu giá: Cục dự trữ nhà nước Khu vực Bình Trị Thiên. Địa chỉ: Số 21 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Hải, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Tài sản đấu giá: Gạo dự trữ Quốc gia nhập kho năm 2019. Số lượng 7.245.365kg.

Tài sản được bán theo hiện trạng và theo phương thức đấu giá công khai.

Tổng giá khởi điểm: 71.004.577.000 đồng (Bảy mươi mốt tỷ, không trăm lẻ bốn triệu, năm trăm bảy mươi bảy ngàn đồng). (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Giá khởi điểm của đơn vị tài sản bán đấu giá không có thuế giá trị gia tăng (VAT); gạo bao gồm cả bao bì, giao trên phương tiện bên mua tại cửa hàng của kho dự trữ.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000/1 hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:Từ ngày 05/10/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/10/2020(giờ hành chính) nộp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu thu tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu. Địa chỉ: Số 71 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tài sản được đăng: Đăng công khai trên báo Lần 1 ngày 05/10/2020 và Lần 2 ngày 08/10/2020.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/10/2020 đến ngày 14/10/2020(giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và bước giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ); theo phương thức trả giá lên;

Bước giá tối thiểu là 5 đồng/kg (Năm đồng) tối đa không hạn chế.(Áp dụng cho trường hợp có 2 người trở lên cùng trả giá cao nhất và bằng nhau).

Đối tượng, điều kiện và cách thức thực hiện thủ tục đấu giá:

Các đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu.

Các tổ chức/cá nhân được phép tham gia đấu giá mua tài sản theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội.

Cách thức thực hiện thủ tục đấu giá: Theo thông báo, nội quy, quy chế và quy trình của Công ty tại Chi nhánh/Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình - Địa chỉ: Số 71 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

11. Thời gian nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá: Ngày 15/10/2020, ngày 16/10/2020 đến 16 giờ 30 ngày 19/10/2020(giờ hành chính) vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu; (Tài khoản giao dịch số: 040071947779, tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quảng Bình).

12. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 22/10/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu. Địa chỉ: Số 71 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.39406853 - (028) 62561989 DĐ: 0987435509

Fax : 028.39406853 - (028) 62561989

Văn phòng đại diện/Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình - Địa chỉ: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Điện thoại: (0232) 3798555 DĐ: 0354.754.505

Fax: (0232) 3798555

Để biết thêm thông tin chi tiết về tài sản trước khi tham gia đấu giá.

Ngày 22/10/2020, đấu giá Gạo dự trữ Quốc gia nhập kho năm 2019 tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 22/10/2020, đấu giá Gạo dự trữ Quốc gia nhập kho năm 2019 tại tỉnh Quảng Bình ảnh 2