(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do Cục Dự trữ nhà nước Khu vực Bình Trị Thiên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu. Địa chỉ: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Cục Dự trữ nhà nước Khu vực Bình Trị Thiên. Địa chỉ: Số 21 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Thông báo bán đấu giá tài sản là: Gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019. Số lượng 7.245.365 kg.

Giá khởi điểm: 71.004.577.000 đồng (bảy mươi mốt tỷ, không trăm lẻ bốn triệu, năm trăm bảy mươi bảy ngàn đồng).

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/1 hồ sơ. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục đấu giá tài sản nêu trên:

- Bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/10/2020 đến 16 giờ 30 phút, ngày 19/10/2020.

- Xem tài sản: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 13/10/2020.

- Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Ngày 15/10/2020, ngày 16/10/2020 đến 16 giờ 30, ngày 19/10/2020 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu.

(các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Tổ chức buổi công bố trả giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 22/10/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu. Địa chỉ: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Liên hệ: Văn phòng đại diện - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu - ĐT: 0232.3798.555.