(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do Trung tâm quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung. Địa chỉ: Số 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

- Người có tài sản: Trung tâm quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 06 Nguyễn Huệ - TT Lao Bảo - Huyện Hướng Hóa - Tỉnh Quảng Trị.

- Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: Cho thuê 5000 m2 Mái nhà kiểm soát liên hợp hàng hoá nhập khẩu tại CKQT Lao Bảo để triền khai dự án đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, thời hạn thuê: 20 năm; với giá khởi điểm 3.600.000.000đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá (công bố giá): Vào lúc 8 giờ 30 ngày 22/10/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung

-Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đ/ 1 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 180.000.000 đồng

Thời gian nộp: Ngày 19; 20; 21/10/2020 (Trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định); Địa điểm nộp: Tại ngân hàng TMCP Công Thương - CN Quảng Trị (Số tài khoản: 118000089401, Tên TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 13 đến 14/10/2020 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản (liên hệ công ty để cử cán bộ hướng dẫn).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày niêm yết đến ngày 19/10/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến hết ngày 19/10/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (trong giờ hành chính).

- Hình thức nộp hồ sơ: Khách hàng được quyền gửi hồ sơ tham gia đấu giá qua đường bưu điện hoặc bỏ trực tiếp vào thùng phiếu do Công ty chuẩn bị sẵn.

- Lưu ý: Khách hàng nộp phiếu trả giá qua đường bưu điện thì địa chỉ gửi là: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (Số 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị), những hồ sơ đấu giá đến sau 17 giờ 00 ngày 19/10/2020 sẽ không hợp lệ, Công ty sẽ lập biên bản có chữ ký của Bưu điện).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải có thỏa thuận đấu nối với công ty điện lực. Có thẩm tra, thẩm định của sở chuyên ngành về kết cấu, quy mô và kiến trúc công trình. Có cam kết đảm bảo an toàn kết cấu, khả năng chịu lực của mái nhà, đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, quy định về xây dựng và chất lượng công trình, an toàn phòng cháy chữa cháy môi trường...; đảm bảo mỹ quan chung của cửa khẩu theo yêu cầu của Trung tâm quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị và các quy định của nhà nước.

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nghiên cứu kỹ Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá; Nộp tiền đặt trước tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký đấu giá và phiếu trả giá.

Khách hàng bỏ tất cả giấy tờ thuộc hồ sơ đấu giá vào 01 phong bì do Công ty Đấu giá phát hành và tự niêm phong bằng cách dán kín và ký tên vào các mép phong bì đựng phiếu bỏ vào thùng phiếu đã được Công ty Đấu giá chuẩn bị sẵn. Thùng phiếu sẽ được niêm phong ngay khi hết thời gian nhận phiếu.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy, Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo cho các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565.379.