(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do Trường THCS Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ Số 199B, tỉnh lộ 862,thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trường THCS Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản bán đấu giá: Cho thuê mặt bằng giữ xe Trường THCS Quơn Long.

2.2. Số lượng: 01 mặt bằng. Diện tích: 350m2

- Tài sản đấu giá theo:

+ Công văn số 1761/UBND-KHTC ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sử dụng tài sản công để cho thuê của các trường trung học cơ sở của huyện Chợ Gạo;

+ Đề án số 01/ĐA-THCS.QL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của trường THCS Quơn Long về việc sử dụng tài sản công tại trường THCS Quơn Long vào mục đích cho thuê mặt bằng giữ xe;

+ Quyết định số 39 /QĐ-THCS.QL ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm cho thuê mặt bằng giữ xe của trường THCS Quơn Long;

+ Biên bản họp xác định giá khởi điểm ngày 04 tháng 9 năm 2020 của trường THCS Quơn Long.

2.3. Chất lượng: Đang hoạt động bình thường.

2.4. Nơi có Tài sản: trường THCS Quơn Long. Địa chỉ: ấp Quang Phú, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2020

- Địa điểm đấu giá: Tại trường THCS Quơn Long. Địa chỉ: ấp Quang Phú, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 06, ngày 07 tháng 10 năm 2020 trong giờ hành chính..

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản

Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công và liên hệ trường THCS Quơn Long sẽ có người hướng dẫn.

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

- Giá khởi điểm: Cho thuê mặt bằng giữ xe: Thời gian thuê 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê, mỗi năm học tính 09 tháng/năm. Tổng thời gian thuê là 27 tháng với mức giá khởi điểm là 3.000.000 đồng/tháng. Tương ứng 81.000.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Bước giá: Cho thuê mặt bằng giữ xe: 100.000 đồng/tháng. Tương ứng với 2.700.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tiền đặt trước: Cho thuê mặt bằng giữ xe: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

- Tiền mua hồ sơ: 150.000đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/10/2020 liên tục trong giờ hành chính (trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

- Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 19, ngày 20 và ngày 21 tháng 10 trong giờ hành chính. Nộp tiền đặt trước tài khoản Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

- Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

Ghi chú:

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện việc thu phí dịch vụ trông giữ xe theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thuê; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại: 0944040252.