(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc ủy quyền như sau:

Đấu giá thanh lý bán phế liệu 02 loại máy (Máy phân tích huyết học tự động Celitac Anpha; Máy siêu âm trắng đen 2 đầu dò LOGIQ2); Là tài sản thanh lý của Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Thanh lý bán phế liệu 02 loại máy (Máy phân tích huyết học tự động Celitac Anpha; Máy siêu âm trắng đen 2 đầu dò LOGIQ2); là tài sản thanh lý của Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

1. Tài sản đấu giá: thanh lý bán phế liệu 02 loại máy (Máy phân tích huyết học tự động Celitac Anpha; Máy siêu âm trắng đen 2 đầu dò LOGIQ2), có đặc điểm sau:

a) Máy phân tích huyết học tự động Celitac Anpha:

- Ký hiệu: 11803;

- Nước sản xuất: Nhật Bản;

- Năm đưa vào sử dụng: 2012.

b) Máy siêu âm trắng đen 2 đầu dò LOGIQ2:

- Ký hiệu: LOGIQ2-252679WX6;

- Nước sản xuất: Trung Quốc;

- Năm đưa vào sử dụng: 2012.

Tình trạng tài sản: Hư hỏng, không sử dụng được, hết niên hạn sử dụng.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

3. Bước giá: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/bộ (Năm mươi ngàn đồng).

b) Tiền đặt trước: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng); nộp tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ 07 giờ 30 phút ngày 19/10/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/10/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 06/10/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: từ ngày 19/10/2020 đến ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 06/10/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian đấu giá: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 22/10/2020 (Sáng thứ năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 382/QC-TTDVĐGTS ngày 05/10/2020).

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038). (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 382/QC-TTDVBĐGTS ngày 05/10/2020)