(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2019 do Trung tâm kỹ thuật - Cục tần số vô tuyến điện ủy quyền như sau:
Ngày 22/10/2019, đấu giá quyền thuê diện tích sàn làm văn phòng tại Tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện (Hà Nội) ảnh 1
Ngày 22/10/2019, đấu giá quyền thuê diện tích sàn làm văn phòng tại Tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện (Hà Nội) ảnh 2