(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Phú thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2019 do UBND phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND phường Tô Châu. Địa chỉ: Số 77, Đường Châu Văn Liêm, KP3, Phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, Kiên Giang.

2. Tài sản đấu giá như sau: Cho thuê 08 ki ốt chợ Tô Châu gồm 01 ki ốt góc và 07 ki ốt thường:

- Giá khởi điểm Ki ốt góc (lô số 14; diện tích: 12,4m²): 144.000.000 đồng/5 năm/lô.

- Giá khởi điểm Ki ốt thường (lô số 7, 8, 10, 11 và số 12; đồng diện tích: 12m²): 120.000.000 đồng/5 năm/lô.

- Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn).

- Tiền cọc: 10.000.000 đồng/lô (Mười triệu đồng chẵn).

- Phí tham gia: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

Giá trên chưa bao gồm VAT và các khoản chi phí khác.

3. Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo qui định.

4. Thời gian bán hồ sơ và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết 16 giờ ngày 18/10/2019 (giờ hành chính).

5. Thời gian nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 18/10/2019 (giờ hành chính) tại Hội trường UBND phường Tô Châu.

6. Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Phú, STK: 25876383, tại Ngân hàng TMCP Kiên Long hoặc tiền mặt. Từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 18/10/2019 (giờ hành chính).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu).

8. Tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ, ngày 22/10/2019 tại Hội trường UBND phường Tô Châu.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Liên hệ và đăng ký tại Công ty. Địa chỉ: 424 Lâm Quang Ky, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0918576061 (Hoàng).