(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá xe ô tô Mazda 626 vào ngày 22/09/2018 do UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: UBND huyện Thanh Thủy (Đ/c: Khu phố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ)

2. Tài sản đấu giá: QSD 07 ô đất tại Khu Ao San (Sân vận động cũ) thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ như sau: 

STT

Ô đất số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Thành Tiền
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng/ô)

Bước giá (đồng/m2)

Tiền hồ sơ
(đồng)

1

Ôsố 63

125.0

3.000.000

375.000.000

60.000.000

50.000

200.000

2

Ô số 65

125.0

3.000.000

375.000.000

60.000.000

50.000

200.000

3

Ô số 66

125.0

3.000.000

375.000.000

60.000.000

50.000

200.000

4

Ô số 67

125.0

3.000.000

375.000.000

60.000.000

50.000

200.000

5

Ô số 68

125.0

3.000.000

375.000.000

60.000.000

50.000

200.000

6

Ô số 69

125.0

3.000.000

375.000.000

60.000.000

50.000

200.000

7

Ô số 70

125.0

3.000.000

375.000.000

60.000.000

50.000

200.000

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 13/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (Giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo cho đến hết 16h00’ ngày 19/9/2018 tại Phòng địa chính UBND thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

5. Nộp tiền đặt trước:

- Nộp tiền vào tài khoản số: 808043016999999 tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

(Lưu ý: Phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu, không tính lãi khoản tiền đặt trước).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến ngày 19/9/2018 tại Phòng địa chính UBND thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Tổ chức vào hồi 8h30’ ngày 22/9/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179– 0985361047.

- Phòng địa chính UBND thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy – Đ/c: thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ