(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 494 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/5/2017. 
Ngày 22/05: Có 4/494 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 22/05: Có 4/494 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 490 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/5/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/5/2017 đến 9 giờ ngày 01/6/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng sai giá trị bảo đảm dự thầu: Công ty CP Xăng dầu dầu khí Phú Yên thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.