(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 22 tháng 3 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang (địa chỉ: số 02, đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) như sau:

Cho thuê khu đất nhà kho và quyền khai thác cầu tàu, thuộc dự án Đường giao thông nối Khu công nghiệp Bình Hoà ra sông Hậu và Cầu tàu, tại xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Cụ thể như sau:

- Diện tích: Khu đất nhà kho 11.536m2; cầu tàu 1.890m2 (90m x 21m).

- Loại đất khai thác:

+ Khu đất nhà kho: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

+ Khu đất đầu tư cầu tàu: Đất công trình công cộng có mục đích kinh doanh.

- Hình thức cho thuê đất: Thu tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 (năm mươi) năm.

- Thời gian ổn định giá thuê: 10 (mười) năm.

* Đơn giá khởi điểm đấu giá: 702.185.000đồng/1 năm (Bảy trăm lẻ hai triệu một trăm tám mươi lăm ngàn đồng trên một năm).

* Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia theo quy định của pháp luật, trừ các đối tượng không được phép đăng ký tham gia được quy định tại Luật Đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

* Điều kiện bắt buộc đối với người trúng đấu giá: Người trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư xây dựng nhà kho, đầu tư cần trục cẩu hàng và liên hệ Công ty Quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa số 13 để được hướng dẫn về phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ, bộ, xây dựng đầy đủ các công trình thu gom và xử lý nước thải, khu vực lưu giữ chất thải nguy hại; quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại và các chất thải khác theo quy định; quan trắc định kỳ yếu tố xói mòn tại cầu cảng.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày 27/02/2019 đến 17 giờ 00 ngày 19/3/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 14 và 15/3 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 3.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 5% (năm phần trăm) trên đơn giá khởi điểm đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn .