(BĐT) - Công ty TNHH tư vấn và Dịch vụ BĐG tài sản Nguyên Tâm - Chi nhánh tại Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 22/03/2019 do Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Vĩnh Châu ủy quyền như sau:

Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm – Số 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Vĩnh Châu. Địa chỉ: Khu hành chính UBND thị xã, đường 30/4, Khóm 01, Phường 01, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê diện tích 1.707,30 m2; thửa đất số 10; tờ bản đồ số 78; loại đất cơ sở Y tế (DYT), tọa lạc tại đường Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

- Hình thức: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất; Thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời gian thuê đất: 50 năm;

- Nguồn gốc đất: Do UBND thị xã Vĩnh Châu quản lý.

* Quy hoạch:

- Phải phù hợp với mục đích sử dụng đất, thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở khám chữa bệnh.

- Nhà đầu tư trúng giá phải lập thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai dự án theo quy định.

- Yêu cầu kiến trúc – cảnh quan:

+ Số tầng xây dựng: Tối thiểu 03 tầng (01 trệt + 02 lầu);

+ Chiều cao công trình: Theo quy hoạch được duyệt của thị xã Vĩnh Châu.

+ Về chỉ giới xây dựng: Theo quy hoạch được duyệt của thị xã Vĩnh Châu.

+ Mật độ xây dựng: Mật độ xây dựng từ 60-100% (nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về bãi đậu xe, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy).

+ Về hạ tầng kỹ thuật của công trình: Phải đảm bảo đầu mối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt.

+ Đảm bảo các chỉ tiêu về kinh tế - kỹ thuật, vệ sinh và môi trường theo quy định chung.

* Tiến độ thực hiện dự án: Đơn vị tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết về tiến độ triển khai và hoàn thành dự án trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày đủ điều kiện khởi công xây dựng.

Tổ chức trúng đấu giá thuê Quyền sử dụng khu đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thời gian thuê đất 50 năm, sau khi hết hợp đồng cho thuê đất, tổ chức thuê đất có trách nhiệm bàn giao lại cho Nhà nước các công trình xây dựng trên đất (nếu có) + đất, Nhà nước không bồi thường hay hỗ trợ cho tổ chức trúng đấu giá thuê khu đất.

* Giá khởi điểm của tài sản để đấu giá cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (Tổ chức lần 02):5.752.000.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu đồng) – Lưu ý: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Theo Công văn số 17/TCKH-CS ngày 12/02/2019 của Phòng Tài chính – Kế hoạch Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện tổ chức đấu giá thuê quyền sử dụng đất số 10, tờ bản đồ số 78, tọa lạc tại đường Nguyễn Huệ, khóm 01, phường 01, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (lần 2).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) so với giá khởi điểm, cụ thể: 1.150.400.000 đồng (Một tỷ, một trăm năm mươi triệu, bốn trăm ngàn đồng).

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 15/02/2019 – ngày 04/03/2019 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi tọa lạc của tài sản;

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 04/03/2019 (Giờ hành chính);

Thời gian thông báo đủ điều kiện tham gia đấu giá: Kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến hết ngày 18/03/2019.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/03/2019 đến ngày 21/03/2019 (Giờ hành chính) - Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 7600 2010 10932 tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 15 giờ 00 ngày 22/03/2019; Tại khu hành chính UBND thị xã Vĩnh Châu. Địa chỉ: Đường 30/4, Khóm 01, Phường 01, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá:

- Các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với mục đích dự án, có đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án theo quy định.

- Tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Chi nhánh Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trướctheo quy định; Đối với tổ chức: Nộp giấy CMND của người đại diện theo pháp luật; giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ khác liên quan. Lưu ý: Mang bản chính để đối chiếu.

* Điều kiện về năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá, cam kết tiến độ triển khai dự án

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện đúng theo Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh liên quan đến dự án.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đấu giá phải mở tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, các hoạt động liên quan đến việc tham gia đấu giá phải thông qua tài khoản này.

- Nhà đầu tư chứng minh đã có kinh nghiệm, cụ thể đang triển khai xây dựng hoặc đã hoàn thành đầu tư xây dựng hoặc đang quản lý dự án thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh, đủ năng lực để thực hiện dự án, cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh 02 năm liên tiếp phải có lãi, không có lỗ lũy kế (khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư cung cấp báo cáo tài chính có kiểm toán 02 năm gần nhất để chứng minh đáp ứng nội dung này), doanh thu hằng năm từ 50 tỷ đồng trở lên.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải lập Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư phù hợp với mục đích là đầu tư cơ sở khám chữa bệnh; đồng thời gửi kèm khái toán tổng mức đầu tư. Trong đó, tổng mức đầu tư đề xuất dự kiến tối thiểu 40 tỷ đồng.

- Chứng minh vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá để thực hiện dự án thể hiện tại báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2017 không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đề xuất nêu trên (nếu không đáp ứng thì hồ sơ không hợp lệ).

- Phần vốn còn lại là 80% tổng mức đầu tư của dự án được nhà đầu tư chứng minh thông qua 01 trong 02 phương án sau:

+ Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư được chứng minh bằng lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ liên quan thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán.

+ Hoặc nguồn vốn từ hợp tác đầu tư được chứng minh thông qua văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư, đồng thời mỗi nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn tự có của mình; hoặc văn bản xác nhận vay vốn của ngân hàng hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo thông báo của đơn vị được ủy quyền tổ chức bán đấu giá và có kết quả xét chọn đủ điều kiện tham gia đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

- Nhà đầu tư tham gia dự án này không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Mỗi tổ chức chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) tổ chức trở lên thuộc cùng một tập đoàn, Tổng công ty thì chỉ được 01 tổ chức tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có cam kết triển khai và hoàn thành dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tại Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 02923.917 786 để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đấu giá (Nếu có khách hàng tham gia đấu giá).