(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT (gọi tắt là Trung tâm), tổ chức đấu giá 851 mẫu tang vật các loại gồm: Dây truyền vàng, nhẫn vàng, khúc vàng, vàng miếng, vòng tay vàng, lắc vàng, bông tai vàng, mặt dây vàng và miếng kim loại, mẫu kim loại vào ngày 22/02/2019 như sau:

Giá khởi điểm: 5.314.697.027đ;

Tiền đặt trước: 531.469.000đ.

Tài sản do Sở Tài chính tỉnh BR-VT (11 Trường Chinh, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT) chuyển giao để Trung tâm tổ chức đấu giá.

Xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 14/02/2019 và 15/02/2019 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh BR-VT, số 05 Nguyễn Tất Thành, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

Điều kiện đăng ký: Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về giấy phép kinh doanh vàng bạc của cơ quan có thẩm quyền.

Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ, điền các thông tin vào Phiếu đăng ký do Trung tâm phát hành và nộp tiền đặt trước.

Tham khảo hồ sơ, đăng ký: Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 19/02/2019 tại Trung tâm.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 19, 20 và 21/02/2019.

Hạn chót đăng ký: ngày 19/02/2019.

Tổ chức đấu giá: lúc 14 giờ 30 phút, ngày 22/02/2019 tại Trung tâm.

Khách hàng đăng ký, xin liên hệ tại Trung tâm, để biết thêm chi tiết, địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 02543.851524.