Ngày 21/4/2022, đấu giá phương tiện vận tải đường thủy tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/4/2022 do Công ty CP NLMT VICEM ủy quyền như sau:
Ngày 21/4/2022, đấu giá phương tiện vận tải đường thủy tại Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư