Ngày 21/3/2022, đấu giá bất động sản tại Quận 1, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/3/2022 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau
Ngày 21/3/2022, đấu giá bất động sản tại Quận 1, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư