Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 943,3m2 đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2021 do Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đồng Văn ủy quyền như sau:

Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (cơ sở Cũ) – Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. - Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ. - Thời hạn sử dụng đất: 50 năm - Diện tích khuôn viên đất: 943,3m2. - Nguồn gốc tài sản: Tài sản công thuộc quản lý của UBND Huyện Đồng Văn

Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đồng Văn

Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 943,3m2 đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 943,3m2 đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 943,3m2 đất tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ảnh 3

Chuyên đề