Ngày 21/11/2022, đấu giá xe ô tô Toyota Altis tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2022 do Agribank Chi nhánh Bắc Sài Gòn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: Số 781/C2 Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10, TP.HCM.

Người có tài sản, nơi có tài sản: Agribank Chi nhánh Bắc Sài Gòn. Đ/c: Số 58 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: Xe Toyota Altis; biển kiểm soát: 52P - 4187.

Giá khởi điểm: 190.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 38.000.000 đồng.

Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 21/11/2022.

Thời gian mua hồ sơ, đăng ký đấu giá: Từ ngày 31/10/2022 đến 16 giờ 00 phút, ngày 18/11/2022.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo luật định.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/11/2022 đến đến 16 giờ 00 phút, ngày 18/11/2022.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký đấu giá và đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam. ĐT: 0397.430217.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư