(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 21/9/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 53 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Lô tài sản gồm: 484,5 m2 tôn cũ, 7.265 kg thép phế liệu, 181,840 m2 cửa và vách nhôm kính, 17 cái máy điều hòa. Giá khởi điểm tài sản: 63.862.000 đồng (Sáu mươi ba triệu, tám trăm sáu mươi hai ngàn đồng), giá bán tài sản đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

+ Tiền mua hồ sơ đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

+ Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 18/9/2020, địa điểm xem tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 53 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 18/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 18/9/2020; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

9. Thời hạn, địa điểm bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 10 giờ 00 ngày 21/09/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 21/9/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

12. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.