(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/9/2020 do Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

Bán đấu giá xe máy nhãn hiệu Honda SH 125I; BKS 20B2-153.77 đã qua sử dụng là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

w1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

1.3. Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Bán đấu giá xe máy nhãn hiệu Honda SH 125I; BKS 20B2-153.77 đã qua sử dụng là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình chuyển giao để bán đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/9/2020. Tại Hội trường 1, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Hoà Bình; Địa chỉ: Phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

5. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn) Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

6. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) cụ thế như sau:

6.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.2. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.3. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

7. Tổ chức xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 04/9/2020 đến ngày 08/9/2020; Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 07/9/2020 đến ngày 08/9/2020; (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại nơi lưu giữ tài sản của Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/9/2020 đến ngày 17/9/2020; Địa điểm: Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng trên một hồ sơ);

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/9/2020.

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại Quy chế của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình: Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 853 762.