(BĐT) - Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/9/2020 do Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH. Đ/c: Số 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Tài sản bán đấu giá: Các tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 11/2020 của Tổng Công ty điện lực TP.HCM TNHH (gồm VTTB, CCDC khác các loại và MBT).

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

- HM 1 Đ11/2020 (520 danh mục): 7.420.000.000 đồng (bảy tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng);

- HM 2 Đ11/2020 (434 danh mục): 7.365.000.000 đồng (bảy tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng);

- HM 3 Đ11/2020 (434 danh mục): 7.445.000.000 đồng (bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 01 bộ sao y trong thời hạn 03 tháng các loại giấy tờ sau:

(i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(ii) Giấy phép xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH);

(iii) Giấy phép vận chuyển CTNH của khách hàng hoặc của đơn vị liên kết với khách hàng.

Đồng thời, khách hàng phải có cam kết về công suất cho phép công ty xử lý CTNH cho từng loại, mã CTNH; công suất xử lý CTNH còn lại phải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá.

Việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ kho chứa tài sản bán đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng qui định pháp luật về môi trường.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế, xử lý chất thải và lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/09/2020 đến 16h00’, ngày 18/09/2020.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền đặt trước 20% so với giá khởi điểm + phí tham gia đấu giá.

Thời gian xem tài sản: Ngày 14/09/2020 và ngày 15/09/2020 tại:

- Công ty Dịch vụ điện lực TP.HCM. Địa chỉ: A7/II - A12/II, A18/II - A23/II đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM;

- Trung tâm Điều độ hệ thống Điện TP.HCM. Địa chỉ: Số 35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/09/2020 đến 16h00’, ngày 18/09/2020.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 15h00’, ngày 21/09/2020 (thứ Hai).

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM. Đ/c: Số 108 Hoa Cúc, P.7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT: 028 35174055.